គេហទំព័រ «កណ្ដុរ» បានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយ

គេហទំព័រ «កណ្ដុរ» បានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយ

អ្នក​ជំនាញ និង​អ្នក​ចង់​ស្វែង​យល់​អំពី​សត្វ​កណ្ដុរ​ឥឡូវ​នេះ​មាន​ផ្លូវ​ដែល​អាច​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន និង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មីៗ​បំផុត​អំពី​ពួក​សត្វ​កកេរ​នេះ ។ គេហទំព័រ​ថ្មី​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា «អ្វីៗ​ទាំង​អស់​អំពី​កណ្ដុរ (All About Rodents)» បាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ហើយ តាម​រយៈ​អាសយដ្ឋាន https://sites.google.com/site/rodentmanagement/home ។  (http://rodent-management.irri.org/)

គេហទំព័រ​នេះ​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​ព័ត៌មាន​អំពី​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​នៃ​សត្វ​កណ្ដុរ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក និង​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​របស់​អ្នកជំនាញ​អន្តរជាតិ អត្ថបទ​បច្ចេកទេស និង​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សេងៗ​ស្ដីពី​ជីវវិទ្យា និង​ការ​គ្រប់គ្រង​កណ្ដុរ ។

លើស​ពី​នេះ ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​នឹង​រៀបចំ​ឡើង ដូចជា សន្និសីទ និង​សិក្ខាសាលា និង​ឱកាស​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​សម្រាប់​និស្សិត​ ហើយ​នឹង​អនុសាសន៍​នានា​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​សត្វ​កណ្ដុរ​ដោយ​ធម្មជាតិ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ដំណាំ​ស្រូវ​តំបន់​ទំនាប ក៏​ត្រូវ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​ផង​នេះ​ដែរ ៕

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in កសិកម្ម, វិទ្យាសាស្ត្រ​ថ្មី. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s