ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​បុរស និង​ស្ត្រី

រឿង​នេះ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ចុះ​ផ្សាយ​ម្ដង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១២ ដែល​កាលនោះ ខ្ញុំ​នឹង​មិត្តភក្តិ​ពីរ​បី​នាក់​កំពុង​ជជែក​គ្នា​លេង​ពី​នេះ​ពី​នោះ ក៏​ស្រាប់​តែ​សម្រេច​ចេញ​ជា​សេចក្ដី​សន្និដ្ឋាន​បែប​សន្មត​មួយ​ដែល​អាច​ពន្យល់​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​បុរស និង​ស្ត្រី តាម​ឃ្លា​កំប្លែង​ដ៏​​ងាយ​ចង​ចាំ​មួយ គឺ «បុរស​ពាក់​អាវ​ទ្រាប់ ស្លៀក​ខោ​ទ្រ រី​ឯ​ស្ត្រី​ពាក់​អាវ​ទ្រ ស្លៀក​ខោ​ទ្រាប់» ។

ន័យ​គន្លឹះ​របស់​ឃ្លា​ខាងលើ​នេះ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ​ពាក្យ​ពីរ​ម៉ាត់ «ទ្រ» និង «ទ្រាប់» ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in កំសាន្ត. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s