ស្វែងយល់​ពាក្យ «គគ្រឹក​គគ្រាក់» និង «គគ្រុក​គគ្រាក់»

«គគ្រឹក​គគ្រាក់» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ គ្រឹកៗ​មិន​ដាច់​សូរ ។ បរិវារសព្ទ «គគ្រាក់» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គគ្រាក់​គ្មាន​ឃើញ​ពេល​សម្រឹក» គឺ «គគ្រឹក​គ្មាន​ឃើញ​ពេល​សម្រាក» ។

«គគ្រុក​គគ្រាក់» ពាក្យ​នេះ​មាន​អត្ថន័យ និង​លំនាំ​ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​ពាក្យ «គគ្រឹក​គគ្រាក់» ខាងលើ​ដែរ ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s