ស្វែងយល់​ពាក្យ «គគ្រឹក​គគ្រេង»

«គគ្រឹក​គគ្រេង» តាម​វចនានុក្រម​បាន​សេចក្ដី​ថា ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​លេង ពាក្យ​ធ្វើ​បុណ្យ​ជា​ដើម ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង ។ លេង​ល្បែង​គគ្រឹក​គគ្រេង គឺ​លេង​ឬ​ធ្វើ​បុណ្យ​ដោយ​មាន​ល្បែង​ផ្សេងៗ មាន​ភ្លេង​ជាដើម ទាំង​មាន​មនុស្ស​ក៏​ច្រើន​ផង ។ សមាស​ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ចំហ​ទាំង​ពីរ​គឺ «គគ្រឹក» មាន​ន័យ​ថា សូរ​សន្ធឹក​ដើរ​ច្រើន​គ្នា រីឯ​ពាក្យ «គគ្រេង» វិញ បាន​សេចក្ដី​ថា ស្នូរ​ឮ​ដោយ​រលក​ទឹក ។ល។ ដូច្នេះ បើ​យើង​យក​ពាក្យ «គគ្រេង» មក​ធ្វើ​ជា​បរិវារសព្ទ យើង​អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គគ្រេង​ដោយ​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​មក​លេង​បុណ្យ​ស្ដាប់​ភ្លឹក» គឺ «គគ្រឹក​ដោយ​មាន​មនុស្ស​ច្រើន​មក​លេង​បុណ្យ​ស្ដាប់​ភ្លេង» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s