ស្វែងយល់​ពាក្យ «គគ្រេង​គគ្រាំ» ឬ «គគ្រាំ​គគ្រេង»

«គគ្រេង​គគ្រាំ» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ សូរ​សន្ធឹក​ដោយ​លោត​ទឹក​លេង ឬ​សុរ​សន្ធឹក​ដោយ​រលក​ខ្ទប់​ខ្លាំង ។ បរិវារសព្ទ «គគ្រេង» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គគ្រេង​ដូច​ស្នូរ​លោត​ទឹក​លាំ» គឺ «គគ្រាំ​ដូច​ស្នូរ​លោត​ទឹក​លេង» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s