ស្វែងយល់​ពាក្យ «គឃី​គឃៀរ»

«គគ្រិស​គគ្រូស» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​បែក​ញើស​ហៀរ​ហូរ​សស្រាក់ ។ បែក​ញើស​គឃី​គឃៀរ ។ បរិវារសព្ទ «គឃី» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គឃី​ហូរ​ញើស​ដោយ​ធ្វើ​ការ​វក់វា» គឺ «គឃៀរ​ហូរ​ញើស​ដោយ​ធ្វើ​ការ​វក់វី» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s