ស្វែងយល់​ពាក្យ «គន់​គូរ»

«គន់​គូរ» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ពិចារណា​ដោយ​ក្បួន​វេទ មាន​វាយ​លេខ​ជាដើម ។ ហោរា​គន់គូរ ។ បរិវារសព្ទ «គូរ» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គូរ​តាម​វិធី​លោក​គ្រាន់» គឺ «គន់​តាម​វិធី​លោក​គ្រូ» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s