ស្វែងយល់​ពាក្យ «គន្លាស់​គន្លោង»

«គន្លាស់​គន្លោង» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​គន្លាស់​ជា​កាព្យ​ជា​ឃ្លោង ។ បរិវារសព្ទ «គន្លោង» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គន្លោង​ជា​កាព្យ​ឃ្លាស់» គឺ «គន្លាស់​ជា​កាព្យ​ឃ្លោង» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s