សម្គាល់​ពាក្យ «ក្លិន» «ខ្លឹម» «ក្លែង» និង «ខ្លែង»

«ក្លិន» (ន.) ចំហាយ​ដែល​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​វត្ថុ​ផ្សេងៗ ក្រអូប​ឬ​ស្អុយ​ជាដើម ។

«ខ្លឹម» (ន.) សាច់​ឈើ​ដែល​រឹង​នៅ​ខាង​ក្នុង​ស្រាយ ឧ. ខ្លឹមចន្ទន៍​នេះ​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ណាស់ ។

«ក្លែង» (កិ.) ធ្វើ​ឲ្យ​ក្លែង​រូប​ដើម​ទៅ​យក​រូបរាង​ថ្មី ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​គេ​ស្គាល់ ឬ​ពោល​ឲ្យ​ខុស​ចាក​សម្ដី​ដើម ទៅ​ពោល​សម្ដី​ថ្មី​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​គេ​ដឹង ឧ. មនុស្ស​ខូច​បាន​ក្លែង​រូប​ក្លែង​សំឡេង យក​ប្រាក់​ក្លែងក្លាយ​មក​ចាយ ។

«ខ្លែង» (ន.) ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ក្រហម​ក្រមៅ ត្រង់​ក​មាន​សម្បុរ​ស ចំពុះ​ខុប ក្រញាំ​ជើង​ចំណាប់​មាំ អាច​ចាប់​សត្វ​តូចៗ​ស៊ី​បាន ឧ. សត្វ​ខ្លែង​ចាប់​កូន​មាន់ ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s