សម្គាល់​ពាក្យ «ក្សិណ» «ក្សីណ» «ខ» និង «ខរ»

«ក្សិណ» (ន.) (សំ. ក្សណ) ដង គ្រា កាល ។ គេ​ប្រើ​ភ្ជាប់​នឹង «នោះ» ទៅ​ជា ក្សិណ​នោះ ។

«ក្សីណ» (ន. ឬ គុ.) (សំ. ក្សីណ) ការ​អស់​ទៅ ដែល​អស់​ទៅ ។ គេ​ប្រើ​ភ្ជាប់​នឹង​ពាក្យ «ក្ស័យ» ទៅ​ជា ក្សីណ​ក្ស័យ ការ​បាត់បង់​សូន្យ​ទៅ​ក្នុង​មួយ​ស្របក់​គឺ​ស្លាប់​ភ្លាម ។ ឧ. ក្សិណ​នោះ​ព្រះរាម​បាន​បាញ់​ប្រើស​ឲ្យ​ក្សីណ​ក្ស័យ ។

«» (កិ.) ចម្អិត​ម្ហូប ឧ. ខ​ត្រី ខ​សាច់ ត្រី​ខ ជ្រូក​ខ ។

«» (ន.) ឈ្មោះ​ដាវ​ដែល​មាន​ងៀង​នៅ​ខាង​ខ្នង ឧ. ដាវ​ខ ។

«» (ន.) ប្រការ មាត្រា បទ ន័យ​សេចក្ដី​ស្រង់​រួម​ចំនួន​ខ្លីៗ ឧ. ខ​១ ខ​២ ខ​៣ ។

«ខរ» (ន.) (បា.សំ. សត្វ​លា រណារ គុ. កាច រឹងរូស) ឈ្មោះ​យក្ស​មួយ​ក្នុង​រឿង​រាមកេរ្តិ៍ ឧ. យក្ស​ក្រុង​ខរ ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s