សម្គាល់​ពាក្យ «ខួ» និង «ខួរ»

«ខួ» (ន.) ឈ្មោះ​សម្ល​មួយ​យ៉ាង ដែល​គេ​យក​ក្ដាម​ឬ​បង្កង​មក​បុក​ឲ្យ​ល្អិត ហើយ​លាយ​នឹង​ទឹក​ពូត​យក​រសជាតិ​មក​ចម្អិន ឧ. ខួ​ក្ដាម ខួ​បង្កង ។

«ខួរ» (ន.) អាការៈ​នៅ​ក្នុង​ក្បាល ឬ​ក្នុង​ឆ្អឹង​ខាប់​ដូច​ចាហួយ ឧ. យើង​កើត​ជា​ខ្មែរ​មាន​ខួរ​ក្បាល​ដែរ​គួរ​គិត​ប្រយោជន៍​ជាតិ​ផង ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s