ស្វែងយល់​ពាក្យ «គាល់​ហ្វៅ»

«គាល់​ហ្វៅ» តាម​វចនានុក្រម​ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ចំហ​ទាំង​ពីរ គឺ​ពាក្យ «គាល់» បាន​សេចក្ដី​ថា អង្គុយ​ចាំ​គោរព​ព្រះមហាក្សត្រ និង​ពាក្យ «ហ្វៅ» ប្រែ​មក​ថា ចាំ ចាំ​រក្សា​ឬ​គាល់ ។ «គាល់​ហ្វៅ» បាន​សេចក្ដី​ថា អង្គុយ​គាល់​ប្រចាំការ បម្រើ ។ល។ បរិវារសព្ទ «ហ្វៅ» នេះ មិន​អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ​អ្វី​ឡើយ ពោល​គឺ «គាល់​ហ្វៅ» នេះ បើ​តាម​ជន​សាមញ្ញ​យល់​វិញ បាន​សេចក្ដី​ថា អង្គុយ​គាល់​ប្រចាំការ ក្រែង​មាន​ការ​ហៅ​រក ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s