កម្រង​ពាក្យ​ជូន​ពរ​ឆ្នាំថ្មី ២០១៤

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Hang Sovann

ខ្ញុំ​ខាន​បាន​បើក​មើល​ហ្វេសបុក និង​អាន​ព័ត៌មាន​តាម Browser មួយ​រយៈ​យូរ​គួរ​សម​ដែរ​ហើយ ដោយសារ​មិន​សូវ​មាន​ពេល ហើយ​ម្យ៉ាងទៀត​ខ្ញុំ​កំពុង​តែ​ប្រើ​អែប gReader ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ខ្ញុំ​តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​បាន​ងាយ​ស្រួល ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​អត្ថបទ​ថ្មីៗ​ពី​បណ្ដា​សារព័ត៌មាន និង​ប្លុក​ដែល​ខ្ញុំ​និយម​ចូលចិត្ត ។

ថ្ងៃ​នេះ បន្ត​ទម្លាប់​ដូច​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ ខ្ញុំ​បាន​ឆែក​ហ្វេសបុក និង​បាន​ស្រង់​យក​ពាក្យ​ជូនពរ​ព្រម​ទាំង​ការ​រចនា​ផ្សេងៗ មក​ចងក្រង​ទុក​ក្នុង​ប្លុក​ឈូកខ្មែរ​ដើម្បី​បាន​ជា​ឯកសារ​យោង​ត​ទៅ​មុខ ។ ប័ណ្ណ​ជូនពរ​ខ្លះ​មាន​លក្ខណៈ​ទូទៅ ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Bunhak Sang

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Cambodia WhiteAk

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Chandy Mann

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ GADC Cambodia

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Jambe Bond

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Khmer Pitt

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Kim Sreng

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Kola Suon

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Lov Hak Hour

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Ly Dieb

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Malen Kea

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Nak Everyday Smile

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Ponha Ouk

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Sahan R De Silva

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ SereyRath Norm

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Star Sweetie Sky

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Stevesamnang Say

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Thida Anna

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Thoeung Siheak

ប្រកាស​ផ្សាយ​ដោយ Toursim Cambodia

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in កំសាន្ត, អរិយធម៌​ខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s