ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ

សិលាចារឹក​នៅ​ប្រាសាទ​បន្ទាយស្រី

ឯកសារ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​កម្ពុជា

 

១. សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

១. ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ ដោយ​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​បណ្ឌិត រស់ ចន្ត្រាបុត្រ

២. ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​លោក អាដេម៉ារ ឡឺក្លែរ

៣. ព្រឹត្តិការណ៍​ព្រះស្ដេច​កន តាម​ឯកសារ​មហាបុរស​ខ្មែរ

៤. ព្រឹត្តិការណ៍​ព្រះស្ដេច​កន របក​គំហើញ​ថ្មី​របស់​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​បណ្ឌិត រស់ ចន្ត្រាបុត្រ

៥. ព្រះរាជធានី​ស្រឡប់ដូនតី​ពិជ័យព្រៃនគរ

 

២. កំណត់ត្រា

១. កំណត់ហេតុ​របស់ ជីវ តាក្វាន់ ឬ ជីវ តាកួន

២. បណ្ដាំ​តា​មាស

៣. សង្ខេប​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ដោយ​សាស្ត្រាចារ្យ ដេវីដ ឆេនល័រ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s