ប្រវត្តិ​ជន​សំខាន់

ជីវប្រវត្តិ​របស់​បុគ្គល​សំខាន់ៗ

 
 1. ព្រះ​មហា​វីរក្សត្រ នរោត្តម សីហនុ

 2. នរោត្តម សីហនុ និង​របៀបវារៈ​នយោបាយ​នៃ​បទភ្លេង​ខ្មែរ ឆ្នាំ​១៩៥៥-១៩៧០

 3. ប្រវត្ដិស្មុគស្មាញរបស់លោកបណ្ឌិត កេង វ៉ាន់សាក់

 4. លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​បណ្ឌិត កេង វ៉ាន់សាក់ និង​ស្នាដៃ​

 5. ជីវប្រវត្តិរបស់ នួន ជា ឬ ឡូ បិនគុណ ឬ ឡៅ បេនគន ឬ រុងឡឺត ឡៅឌី ឬ រុងលឹត ឡៅឌី

 6. ប្រវត្ដិរូប​សង្ខេប​របស់ ខៀវ សំផន

 7. ប្រវត្ដិរូប​សង្ខេប​របស់ អៀង សារី

 8. ប្រវត្ដិរូប​សង្ខេប​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ​

 9. ប្រវត្ដិរូប​សង្ខេប​របស់ នួន ជា

 10. គ្រួសារ​របស់ ប៉ុល ពតៈ សក្ខីកម្ម​ពី​បងស្រី​គាត់

 11. ថ្ងៃ​អវសាន​នៃ​គ្រួសារ សាឡុត

 12. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ រីហ្សឺ​លីយ៉ឺ

 13. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ កាលិលេវ កាលិលេ

 14. ការ​ជួបជុំ​របស់​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​នៅ​កម្ពុជា (១៩៧០​-​១៩៧៥)

 15. អ្នក​សារព័ត៌មាន​ដែល​ស្លាប់​ក្នុង​សម័យ​សង្គ្រាម​នៅ​កម្ពុជា

 16. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ណាប៉ូឡេអុង បូណាប៉ារត៍

 17. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ស៊ីម៉ុង បូលីវ៉ារ

 18. ប៊ូ ម៉េង អ្នក​នៅ​រស់​ជីវិត​ពី​មន្ទីរ​ស-២១

 19. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ បេនហ្សាមិន ឌីស្រាអេលី

 20. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អូតូ វុន ប៊ីសមារក៍

 21. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ស៊ុន យ៉ាត​សេន

 22. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ នីកូឡាយ លេនីន

 23. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ បេនីតូ មុស្សូលីនី

 24. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ តូស្ហីមីឈី អូកូបូ

 25. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សូហាន កេប្ល៉ែរ

 26. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ប្លេស ប៉ាស្កាល់

 27. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ លៃបឺនីស ហ្គូតហ្វ្រីត​វិលហែម

 28. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សាក់ ប៊ែរនូយលី និង​ហ្សង់ ប៊ែរនូយលី

 29. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អាឡិចស៊ីស ក្លូត ក្លែរ៉ូ

 30. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ កាល វីហេម ស៊ីឡឺ

 31. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អង់ត្វាន់ ឡាវ័រស៊ីយ៉េ

 32. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្គាប៉ាត ម៉ុង

 33. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សាកុប ប៊ែរហ្សេល្វីយ

 34. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ អារ៉ាហ្គោ

 35. អត្ថន័យ​គោរមងារ​កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត

 36. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សាល ដាកវីន

 37. អ្នកនិពន្ធ ត្រឹង ងា នៅ​មន្ទីរ​ស-២១

 38. ពិធី​បុណ្យ​ថ្ងៃកំណើត​របស់​ព្រះពុទ្ធ

 39. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អេវ៉ារីស្ត ហ្គាឡ័រ

 40. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សូហាន ម៉ង់ដែល

 41. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ហ្សេណូប ក្រាម

 42. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់​ ក្រមង៉ុយ

 43. បញ្ជី​រាយ​នាម​ឧកញ៉ា

 44. ការ​វិភាគ​នយោបាយ​តាម​ក្រឡា​អុក

 45. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ គ្លីម៉ង់ អាកកាឌីយ៉េវីច ទីមីរីយ៉ាហ្សែហ្វ

 46. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ តូម៉ាស់ អេឌីសុន

 47. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អ៊ីវ៉ាន់ ប៉េត្រូវិច ប៉ាវឡូវ

 48. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អ៊ីវ៉ាន់ វ្លាឌីមៀរូវីច មីតស៊ូរីន

 49. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អាឡិចសង់ ប៉ូប៉ូវ

 50. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ពីយ៉ូត នីកូឡៃយេវិច ឡេបេដេហ្វ

 51. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ វិលប័រ រ៉ៃត៍ និង អ័រវិល រ៉ៃត៍

 52. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ រ៉ូល អាមូនសែន

 53. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ អាល់ប៊ែរ ស្វ័យហ្សែរ

 54. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ ស៊ែកហ្គេអ៊ីវ៉ាណូវិច វ៉ាវីឡូវ

 55. ជីវិត និង​ស្នាដៃ​របស់ នីកូឡាយ សេមេណូហ្វ

 56. ព្រះរាជ​ជីវ​ប្រវត្តិ​នៃ​សម្ដេច​ព្រះមហា​សុមេធាធិបតី ជួន ណាត

 

2 Responses to ប្រវត្តិ​ជន​សំខាន់

 1. Kalyn says:

  That’s way the beetsst answer so far!

 2. You make an interesting but clearly absurd point. As Greece can have her national discipline (weightlifting, you say), Poland should have 3-4 national disciplines, given the population.no ,no it does not work like that. This is not mathematics.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s