បរិវារស័ព្ទ​ «ក»

បរិវារស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ

បរិវារស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ ស៊ីសុវត្ថិ ប៉ូរក្ខស៊ី

អារម្ភកថា (តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​បរិវារស័ព្ទ? បុព្វហេតុ​ដែល​ខ្មែរ​ប្រើ​បរិវារស័ព្ទ…)

ព្យញ្ជនៈ «ក»

 1. កកិច​កកុច

 2. កកែង​កកេង

 3. កក្អាក​កក្អាយ

 4. កក្អិច​កក្អៀក

 5. កខិក​កខក់

 6. កខែក​កខោក

 7. កខ្វិច​កខ្វក់

 8. កញ្ឆក់​កញ្ឆែង

 9. កណ្ដែង​កណ្ដោច

 10. កន្តិញ​កន្តុញ

 11. កន្ត្រេក​កន្ត្រាក

 12. កន្ធីង​កន្ធាំង

 13. កម្ជី​កម្ជិល

 14. កម្ទេច​កម្ទី

 15. កន្លុក​កន្លៀត

 16. កាក់​កប

 17. កិច្ច​កុក

 18. កៀន​កោះ

 19. កែង​កោង

 20. កោក​កាក

 21. កោង​កាង

 22. កំប៉េត​កំប៉ូត

 23. កំប៉ិក​កំប៉ី

 24. កំប្លុក​កំប្លែង

 25. កំពីក​កំពក

 26. កំព្រី​កំព្រា

 27. ក្ងិង​ក្ងង់

 28. ក្ងិច​ក្ងក់

 29. ក្តារ​ក្ដាំង

 30. ក្ដិត​ក្ដាំង

 31. ក្ដិប​ក្ដៀប

 32. ក្ដី​ក្ដាំ

 33. ក្ដួល​ក្ដៅ

 34. ក្និច​ក្នក់

 35. ក្បាច់​ក្បូរ

 36. ក្បាល​ក្បូង

 37. ក្បិត​ក្បៀប

 38. ក្បិត​ក្បៀត

 39. ក្បោះ​ក្បាយ

 40. ក្មេង​ក្មាង

 41. ក្រញី​ក្រញុក

 42. ក្រញឹក​ក្រញុក

 43. ក្រញុក​ក្រញូវ

 44. ក្រញែ​ក្រញូវ

 45. ក្រញេង​ក្រញាង

 46. ក្រញែង​ក្រញង់

 47. ក្រមុំ​ក្រមាក់

 48. ក្រមុំ​ក្រមាច់

 49. ក្រមុំ​ក្រមាប់

 50. ក្រវល់​ក្រវាយ

 51. ក្រវិក​ក្រវក់

 52. ក្រវីង​ក្រវាម

 53. ក្រវេ​ក្រវូ

 54. ក្រវេច​ក្រវៀន

 55. ក្រហល់​ក្រហាយ

 56. ក្រហេង​ក្រហូង

 57. ក្រហេត​ក្រហត

 58. ក្រឡេច​ក្រឡុច

 59. ក្រអឺត​ក្រទម

 60. ក្រអឺត​ក្រអោង

 61. ក្រាស់​ក្រែល

 62. ក្រាស់​ក្រៃ

 63. ក្រី​ក្រ

 64. ក្រី​ក្រោធ

 65. ក្រៀម​ក្រំ

 66. ក្រៀម​ក្រោះ

 67. ក្រេវ​ក្រោធ

 68. ក្លាយ​ឃ្លាត

 

បន្ត​ទៅ​ព្យញ្ជនៈ «ខ»

 

3 Responses to បរិវារស័ព្ទ​ «ក»

 1. Bunty says:

  បើជ្រុលតែចែករំលែកហើយ ហេតុអីចាំបាត់លាក់មួយកំណាត់ទុកធ្វើអី?

 2. សួស្ដី ! អរគុណ​ដែលបាន​ចូលមកលេង និង​តាមដាន ។

  សូមអធ្យាស្រ័យ​ផង មួយរយៈ​នេះ​ជាប់​មមាញឹក​នឹង​កិច្ចការ​ផ្សេង ធ្វើ​ឲ្យ​ខាន​បញ្ចូល​អត្ថបទថ្មី​យូរ​ខែ​ដែរ​ហើយ ។

  រយាលដៃពេល​ណា ខ្ញុំ​នឹង​បន្ត​បេសកកម្ម​ឈូកខ្មែរ​បន្ត​ទៀត ។ អរគុណ

 3. សួស្តី! តើខ្ញុំអាចរកទិញសៀភៅនេះបាននៅឯណា? ឬ តើមានឯកសារចម្លងជា PDF ទេ?​ ខ្ញុំចង់មានសៀវ ភៅនេះមួយច្បាប់។ អគុណទុកជាមុន!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s