បញ្ហានានាអំពីដំណាំស្រូវ

បញ្ហា​នានា​អំពី​ដំណាំ​ស្រូវ

ការ​ណែនាំ​នៃ​អត្ត​សញ្ញាណ​កម្ម

១. ដង្កូវ​រុយ “អ៊ីដ្រេល្យ៉ា ភីលីពីណា” (Hydrellia philippina)

២. ទ្រីប​ជញ្ជក់ស្លឹក (Baliothrips Biformis)

៣. ពួក​ដង្កូវ​ស៊ីរូងដើម (Stem borers)

៤. មូសផ្លុង (Orseolia oryzae)

៥. មមាចត្នោត (Nilaparvata lugens)

៦. មមាចខ្នងស (Sogatella furcifera)

៧. មមាចត្នោតតូច (Laodelphax striatellus)

៨. ដែលផាស៊ីត​ស្រូវ Rice dephacil (Sogatodes oryzicola)

៩. មមាចខៀវ (Nephotettix spp.)

១០. មមាចពព្រុស (Recilia dorsalis)

១១. ដង្កូវ​រមូរស្លឹក (Cnaphalocrocis medinalis)

១២. ដង្កូវ​បំពង់កាត់ស្លឹក (Nymphula depunctalis)

១៣. ស្រឹង (Leptocorisa oratorius)

១៤. ដង្កូវ​ហ្វូង (Mythimna Separata)

១៥. ដង្កូវ​កាត់ស្លឹក (Spodoptera litura)

១៦. ដង្កូវ​ស្នែង (Melanitis leda ismene)

១៧. ដង្កូវ​បាក់ខ្នង (Naranga aeneseens)

១៨. ដង្កូវ ពេឡូពិដាស (Pelopidas mathias)

១៩. ចង្រិត (Euscyrtus concinnus)

២០. កណ្ដូប​អង់តែន​ខ្លី (Oxyaspp)

២១. ស្រមោចភ្លើង (Solenopsis geminata)

២២. កូសឺនីម្សៅ Mealy bugs (Brevennia rehi)

២៣. ខ្ញុងបន្លា​ឌីក្លាឌីស្បា (Dicladispa armigera) និង​ខ្ញុងបន្លា​លិបទីស្បា (Leptispa pygmaea)

២៤. ខ្មុល (Gryllotalpaafricana)

២៥. សង្កើច​ខ្មៅ (Scotinophara spp.)

២៦. កណ្ដុរ (Rats)

២៧. បក្សី (Birds)

២៨. ជំងឺ​រលាក​ដោយ​បាក់តេរី (Bacterial leaf blight)

២៩. ជំងឺ​ឆ្លូត​បាក់តេរី​លើ​ស្លឹក (Xanthomonas campestris pv. oryzaetranslucens/f.sp. oryzicola)

៣០. ជំងឺ​រលួយ​គល់ (Erwinia chrysanthemi)

៣១. ជំងឺ​ឆ្នូត​បៃតង​ចាស់ (Stripe)

៣២. ជំងឺ​ប្លាស់ (Blast)

៣៣. ជំងឺ​រលាក​ស្រទប (Sheath blight)

៣៤. ជំងឺ​ធ្យូង​បៃតង (False smut)

៣៥. ជំងឺ​អុច​ត្នោត (Brown spot)

៣៦. អុច​ត្នោត​វែង (Narrow brown leaf spot)

៣៧. ជំងឺ​រលួយ​ដើម (Sheath rot)

៣៨. ជំងឺ​រលួយ​ស្រទប​ស្លឹក (Stem rot)

៣៩. ជំងឺ​ស្លោក​ស្លឹក (Leaf scald)

៤០.​ជំងឺ​ស្រូវ​ឈ្មោល (Bakanae)

៤១. ជំងឺ​តឿ​ពកដុំ (Gall dwarf)

៤២. ជំងឺ​តឿ​ស្មៅ (Grassy Stunt)

៤៣. ជំងឺ​វីរុស​ស្លឹក​ស (White leaft)

៤៤. ជំងឺ​លឿង​ទុំ​ស្លឹក (Orange leaf)

៤៥. ជំងឺ​តឿ​រួញ​ស្លឹក (Ragged stunt)

៤៦. ជំងឺ​លឿង​មិន​ថិតថេរ “ជម្ងឺ​តឿ​លឿង” (Transitory yellowing “yellow stunt)

៤៧. ជំងឺ​ទង់គ្រោ (Tungro)

៤៨. ជំងឺ​តឿ​លឿង (Yellow dwarf)

៤៩. ជំងឺ​វីរុស​ស្នាម​លឿង (Yellowmottle)

៥០. ណេម៉ាតូត​ដើម​ស្រូវ (Stem nematode)

៥១. ពក​ឫស “ពួក​ណេម៉ាតូត” (Root-knot nematode “Meloidogyne graminicola”)

៥២. កក់​ជ្រុង (Cyperus difformis L.)

៥៣. កក់​ឆត្រ (Cyperus iria L.)

៥៤. ស្មៅ​ក្រវាញជ្រូក (Cyperus rotundus L.)

៥៥. ស្មៅ​ពុកបង្កង (Digitaria Ciliaris (Retz.) Koel, syn. D. adscendens (H. B. K. Henr)

៥៦. ស្មៅ​ឌីស៊ីតារីយ៉ា សេទីសេរ៉ា (D. setigera Roth ex R et S.)

៥៧. ស្មៅ​អេគីណូ ក្លូអា កូឡូណា (Echinochloa colona L.)

៥៨. ស្មៅ​បែកក្បាល [Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. spp. hispidula (Retz.) Honda]

៥៩. ស្មៅ​អេគីណូក្លូអា ក្លាប្រេសង់ (E. glabrescens)

៦០. ស្មៅ​ជើងក្រាស់ (Eleusine indica (L) Gacrtn)

៦១. កក់​ភ្នែក​ក្ដាម (Fimbristylis milliacea (L) Vahl (F. littoralis Gauld)

៦២. ត្រកួន (Ipomoea aquatica Forsk)

៦៣. ស្មៅ Salisb (Inschaemum rugosum)

៦៤. ស្មៅ​ឡឹបតូក្លូអា ស៊ីណង់ស៊ិស (Leptochoa chinensis L Nees)

៦៥. ច្រាច់ [Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl]

៦៦. ស្រូវ​ក្រហម (Red rice) oryza sativa L.

៦៧. ស្វេណូក្លេអា សីឡានីកា (Sphenochlea zeylanica Gaertn)

៦៨. កង្វះ​អាសូត (Nitrogen deficiency)

៦៩. កង្វះ​ផូស្វ័រ (Phosporus deficiency)

៧០. កង្វះ​ប៉ូតាស (Potassium deficiency)

៧១. កង្វះ​ស្ពាន់ធ័រ (Sulfur deficiency)

៧២. កង្វះ​ស៊ីលីស (Siticon deficiency)

៧៣. កង្វះ​ស័ង្កសី (Zinc deficiency)

៧៤. ជាតិ​ប្រៃ (Salinity)

៧៥. ជាតិ​អាល់កាឡាំង (Alkalinity)

៧៦. ការ​ពុល​ដែក (Iron toxicity)

៧៧. ដី​ធ្យូង​តួប​សរីរាង្គ Peat (organiques)

៧៨. ការ​ពុល​ប័រ (Boron toxicity)

៧៩. ការ​ពុល​អាលុយមីញ៉ូម (Aluminum toxicity)

៨០. ការ​ពុល​ម៉ង់កាណែស (Manganese toxicity)

 

4 Responses to បញ្ហានានាអំពីដំណាំស្រូវ

  1. 0887303104 says:

    សួស្តីបងតើយើងអាច download សៀវភៅទាំងអស់នេះបានដែរឬទេ?

  2. Hmm! ខ្ញុំ​គ្មាន​សៀវភៅ​នេះ​ជា​ទម្រង់​អេឡិចត្រូនិក​ទេ ។ ឯកសារ​ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​គឺ​ខ្ញុំ​ព្យាយាម​វាយ​ឡើង​វិញ​ទាំងអស់ ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​មាន​អត្ថបទ​ស្ថិត​នៅ​ដោយឡែក និង​រូបភាព​នៅ​ដោយ​ឡែក ។

  3. nyreaksmey016@gmail.com says:

    សួស្តីបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៏ែឯកសារនេះណាស់គឺត្រូវជំនាញរបស់ខ្ញុំណាស់

  4. So Rya says:

    សួស្តីបង!តើអត្ថបទមេរៀនទាំងអស់នេះនៅក្នុងសៀវភៅឈ្មោះអ្វីដែរបង?ព្រោះខ្ញុំចង់យកធ្វើជាឯកសារយោង(reference document).សូមបបងជួយប្រាប់ផង !សូមអរគុណ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s